7. joulukuuta 2011

PUMPPU KÄYNTIIN…

Pumpulla tarkoitetaan tavallisesti mekaanista nesteiden siirtämiseen tarkoitettua laitetta. Pumppua käytetään myös yleisterminä kaikille niille laitteille, jotka siirtävät mitä tahansa fluidia matalasta paineesta korkeampaan. Kaikki pumput lisäävät pumppaamaansa aineeseen energiaa.

Aika osuva määritelmä tällekin Pumpulle.

Oli 11.3.2010 Finlandia-talolla, kun Anne Porvoosta nousi KOKOn (Työ- ja elinkeinoministeriön Koheesio- ja kilpailukykyohjelma) Hyvinvointiverkoston tapaamisessa ylös ja kysyi kiinnostaisiko muita verkostoalueita yhteishanke ajankohtaisista teemoista, kuten asiakaslähtöisten palveluiden ja monituottajuuden kehittämisestä. Ihan tuohon ensimmäiseen, kevään 2010 hakuun ei aikataulullisesti pystytty mutta tuolloin hahmottuivat ensimmäiset kuvat Pumpusta.

Hyvinvointiverkoston keskeiset teemat: hyvinvointialan toimintaympäristö, palvelu- ja hyvinvointistrategiat, hyvinvointialan yrittäjyyden kehittäminen, monituottajuus, innovatiiviset hankinnat ja asiakaslähtöisyys yhdistävät kaikkia Hyvinvointiverkoston alueita. Alueet ovat erilaisia mutta tarpeet ovat usein hyvin samankaltaisia.

Tuon Finlandia-talon tapaamisen jälkeen lähdettiin verkoston ja sen alueiden voimin viemään yhteishankeideaa eteenpäin. Hankkeistuksen käytännön toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Teknologiakeskus Innopark Oy. Kuten usein, ei tässäkään hankevalmistelussa pelkkä tarve ja hyvä idea riittäneet. Tarvittiin useampi alueiden yhteinen tapaaminen ja paljon valmistelutyötä niin alueilla kuin yhteishankkeen koordinaattoriksi lupautuneen Innoparkin päässäkin. EAKR-rahoitus ja sen alueellisuus muokkasi hankkeen sisältöjä ja rajasi valitettavasti myös osan kiinnostuneista alueista pois yhteishankkeesta.

Nyt ovat kuitenkin hankevalmistelun haasteet takana ja kuusi hienoa osahanketta valmisteltu. Päästään käsiksi varsinaiseen työhön, jossa alueilla toteutetaan omia osahankkeita kehittäen monituottajuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Voidaan siis käynnistää Pumppu.

Toivottavasti myös tieto, osaaminen ja hyvät käytänteet siirtyvät aluieden välillä ja levittäytyvät myös kansallisesti. Kansallinen Hyvinvointiverkosto tarjoaa tähän ainakin hyvän mahdollisuuden.

Varmaa on kuitenkin se, että kunnon pumpun tavoin myös tämä Pumppu tulee osaltaan lisäämään enrgiaa toiminnallaan. Pidetään siis pumppu käynnissä!

Anu Saarinen
KOKO HyvinvointiverkostoEi kommentteja:

Lähetä kommentti