2. lokakuuta 2012

Kotihoito vanhustyön sydämenä ja kotiin vietävät palvelut

PUMPPU-hankkeen TEHU-osahanke jakaantuu neljään osioon:1. Loimaan seutukunta: PALLIATIIVISEN HOIDON UUSI PALVELUMUOTO; 2. Turun seutu; MUISTITERVEYTTÄ EDISTÄVIÄ TYÖKALUJA, 3. Turun ja Loimaan seutukunta: KOTIHOITO VANHUSTYÖN SYDÄMENÄ JA KOTIIN VIETÄVÄT PALVELUT 4. Turun, Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen seutukunnat: UUSIA PALVELUJAKONSEPTEJA TUOTTEISTAMALLA.

Kotihoito vanhustyön sydämenä ja kotiin vietävät palvelut -osiossa tavoitteena on rakentaa tulevalle yhteistoiminta-alueelle seutukunnallinen ja sosiaali- ja terveystyön sektorirajat ylittävä palvelukokonaisuus.

Palvelujen seudullinen tarkastelu luo edellytyksiä palvelujen tehokkaammalle tuottamiselle. Voimavarojen yhdistäminen ja tehokas käyttö edellyttää, että seudulla olevat kehittämiskohteen kannalta keskeiset resurssit selvitetään. Voimavarojen yhdistäminen ja kuntien välinen työnjako voi tuottaa taloudellista etua ja parantaa tarjottavien palvelujen laatua. Tärkeää on löytää kunkin kunnan vahvuudet ja erikoistuminen. Kunnat voivat tuottaa palveluita myös toisilleen yhteisten sopimusten mukaisesti.

Tuottavuutta voidaan lisätä joko pienentämällä kustannuksia ja tuottamalla sama määrä tuotteita tai tuottamalla samoilla panoksella enemmän tuotoksia. Tuottavuutta voidaan tarkastella eri tasoilla: kansantalouden, kuntien, organisaatioiden tai yksilöiden.

Ehyt palvelukokonaisuus syntyy sosiaali- ja terveystyön yhteistoiminnalla. Saumattomalla yhteistoiminnalla voidaan tuottaa sekä parempaa palvelun laatua että käyttää olemassa olevia resursseja tehokkaammin. Tiettyjen palvelujen kehittäminen voi toimia ko. alueella hyvänä pilottina organisaatiorajat ylittävästä toiminnasta.

Palveluprosessien tarkastelun ja tehostamisen tavoitteena on parantaa selviytymisedellytyksiä niissä haasteissa, joita lisääntyvän vanhusväestö kunnille ja sosiaali- ja terveyspalveluille tuo.

Kuntien sosiaali- ja terveystyön tavoitteena on hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelurakenne. Palveluiden tulisi mahdollistaa ikäihmisille kotona selviytymistä uhkaavien asioiden varhainen toteaminen, ripeä puuttuminen ja palveluiden tarjoaminen niin, että kotona asuminen on mahdollista. Hyvin iäkkäiden henkilöiden määrä tulee lisääntymään merkittävästi, joten tärkeää on, että asiakas elää mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Tämä on erittäin tärkeää kuntien talouden kannalta, ts. tavoitteena on kotihoidon ensisijaisuus.

Kotihoito on käsitteenä uusi Suomessa eli sen käyttö on yleistynyt maassamme vasta 1990-luvulta lähtien kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämiskehityksen myötä. Kotihoitoa voidaan määritellä monesta näkökulmasta käsin, joista tässä yksi:
  1. ennakoiva toiminta sekä palveluneuvonta ja ohjaus
  2. kodinhoidolliset tehtävät
  3. hoiva- ja hoitotyö eli ”kodinhoitoapu”
  4. kuntoutus
  5. lääketieteellinen hoito
  6. akuuttitilanteiden sairaanhoito
  7. saattohoito
(Tepponen, Merja, Kotihoidon integrointi ja laatu, 2009)

Hankkeessa työskentelevät Turun ammattikorkeakoulusta:
Annele Keskisarja, projektipäällikkö
Sari Kataja, projektityöntekijä
Hannele Lampo, projektityöntekijä
Elina Vuorio, projektityöntekijä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti