14. helmikuuta 2013

Ideointityö käynnissä! Etsinnässä uusia motivoivia palveluita kansalaisten hyvinvointitarpeisiin


Vihdissä ja Karkkilassa kehitetään asukkaiden hyvinvointia tukevaa ja terveyttä edistävää toimintaa. Yhteistyökumppaneina kehitystyössä ovat Laurea-ammattikorkeakoulun Pumppu-osahanke ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä muita alueen hyvinvoinnin toimijoita.

Aloite kehittämistyöhön on tullut PTKY Karviaiselta. Tavoitteena on kehittää terveyttä edistäviä palveluita niin, että ne entistä paremmin tavoittavat alueen asukkaita ja vastaavat heidän tarpeisiinsa, motivoiden elämäntapamuutoksiin.

Alueen asukkaille ja hyvinvointialan toimijoille järjestettiin avoin keskustelutilaisuus 17.1.2013 Vihdissä. Keskustelu tilaisuudessa kävi vilkkaana, painottuen liikunnan merkitykseen. Huolta kannettiin erityisesti nuorten mahdollisuuksista harrastaa liikuntaa muuten vaan, ilman kilpailua ja menestystavoitteita. Järjestöt nähtiin erittäin tärkeänä voimavarana alueella, ja toivottiin panostusta vapaaehtoistoiminnan puitteisiin. Alueen toimijoiden välille toivottiin myös entistä enemmän yhteistyötä, yhteisen asian hyväksi.


Keskustelutilaisuuteen saapui salin täydeltä väkeä

PTKY Karviaisen henkilökunnalle järjestettiin oma työpaja. Työpajassa pohdittiin erilaisten asiakasryhmien hoidon etenemistä PTKY Karviaisen eri yksikköjen ja alueen muiden toimijoiden välillä. Into kehittää uudenlaisia yhteistyömuotoja oli suuri. Samalla todettiin, että uusia ideoita tarvitaan siihen, miten ihmisiä saisi entistä paremmin houkuteltua mukaan erilaisiin tilaisuuksiin ja toimintaan.
Käydyn keskustelun pohjalta on kevään kehittämiskohteiksi valittu mm. nuorille suunnatun vapaa-ajantoiminnan ideoiminen, elämäntapailtojen suunnittelu perheille sekä itsehoitopisteiden kehittäminen. Ideointityötä tehdään yhdessä alueen toimijoiden ja kohderyhmiä edustavien alueen asukkaiden kanssa Laurean sairaanhoitajaopiskelijoiden ja liiketalouden opiskelijoiden vetämissä palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntävissä työpajoissa.

Pajojen tuloksia esitellään kaikille avoimessa tilaisuudessa 4.3.2013 Nummelassa, minkä jälkeen parhaat ja toteuttamiskelpoisimmat ideat valitaan jatkokehitykseen ja myöhemmin syksyllä 2013 toteutukseen pienimuotoisten palvelupilotointien avulla.

”Varaslähtönä” pilotointeihin jo loppuvuodesta 2012 kokeiltiin päiväkotiympäristössä erilaisia keinoja tehdä lapsille tutuksi terveellisen ravinnon ja riittävän unen merkitys hyvään oloon. Tavoitteena on ollut löytää uusia keinoja nivoa terveyden edistäminen osaksi arkea jo pienillä lapsilla, tutussa ympäristössä.  Laurean opiskelijoiden Hanna-Maria Perkkiön ja Taina Lensun opastuksella lapset mm. maistelivat uusia makuja, kokeilivat rentoutusjumppaa, maalasivat ja ompelivat unikaverin ja pitivät ruoka- ja unipäiväkirjaa. Lopuksi järjestettiin lasten ja vanhempien yhteinen tapahtuma, jossa vanhemmat saivat tutustua lasten tuotoksiin ja keskustella aihepiiristä. Vanhempien palautteen perusteella kokeilu koettiin pääosin onnistuneeksi ja aihepiiri päiväkotiympäristöön sopivaksi, joskin vain kolmannes vanhemmista koki käsiteltyjen aiheiden vaikuttaneen perheen arkeen. Kehitystyö jatkuu keväällä 2013. Monenlaisten kokeilujen avulla pyritään löytämään juuri ne parhaiten päiväkotiympäristöön soveltuvat keinot terveyden edistämiseen.

Terveisin
Laurean Pumppu-tiimi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti