6. helmikuuta 2014

Yhteisiä toimintamalleja ja prosessien virtaviivaistamista Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueella

Pumppu / TEHU-osahankkeen Kotihoito vanhustyön sydämenä ja kotiin vietävät palvelut -hankeosion tavoitteena on ollut rakentaa 1.1.2013 käynnistyneelle Liedon, Koski TL:n, Marttilan ja Tarvasjoen sosiaali- ja terveystoimien yhteistoiminta-alueelle (Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut) sosiaali- ja terveystyön sekä kuntien sektorirajat ylittäviä ikäihmisten kotiin annettavia palvelumalleja.

Yhteistoiminta-alueen kunnille on rakennettu yhteisiä kotihoidon palveluja ja sovittu palvelujen saamisen ehdoista ja maksuista vuonna 2013. Hanketoiminnan myötä on myös selkiytetty seudullisia palvelumalleja ja -prosesseja sekä pyritty tavoittamaan kustannustehokkuutta ja ylläpitämään asiakastyytyväisyyttä.

Palveluiden yhteisen mallintamisen kautta on tehty hyvää yhteistyötä kuntien välillä. Yhteistoiminta-alueen kuntien vanhustyöstä ja kotiin annettavista palveluista vastaavista henkilöistä muodostuva asiantuntijaryhmä näkee tärkeänä hankeosion tavoitteellisen työskentelyn:

Toiminnan myötä on pyritty selkiyttämään seudullisia palvelumalleja ja -prosesseja sekä tavoittamaan kustannustehokkuutta ja ylläpitämään asiakastyytyväisyyttä. Palveluiden yhteisen mallintamisen kautta on tavoiteltu hyvää yhteistyötä kuntien välillä, asiakkaiden tarpeita vastaavia ja tasapuolisia palveluita. Mallintamisella on tuotu läpinäkyvyyttä ja selkeyttä tarjottavien palveluiden periaatteista ja saatavuudesta. 


Palvelujen mallintamista ja uusien käytäntöjen muodostamista on kehitetty monialaisissa yhteistoiminta-alueen työntekijöistä koostuvissa kehittämistyöryhmissä, niin sanotuissa teematiimeissä. Vuoden 2013 aikana on ollut käynnissä kolme teematiimiä:

1.) kotihoidon kriteerit ja maksut

2.) kotihoidon kotiutustoiminnan prosessi ja

3.) kotihoidon palvelutarpeiden arviointi.

Teematiimityöskentelyyn on osallistunut aktiivisesti noin 25 henkilöä. Yhteistoiminta-alueen koko kotihoidon henkilöstö, noin 70 henkilöä, on ollut mukana työstämässä edellä mainittuja asioita syksyllä 2013. Henkilöstölle on järjestetty Yhteistyöllä eteenpäin -työpajapäiviä, joiden tavoitteena on ollut osallistaa koko henkilöstö kehittämistyöhön sekä sitouttaa heitä jo prosessin alkuvaiheista lähtien yhdessä muodostettuihin toimintamalleihin.

Kehittämistyö jatkuu edelleen alueellisissa yhteistyöverkostoissa kevätkaudella 2014. Kotihoidon kotiuttamistoiminnan prosessi ja kotihoidon palvelutarpeiden arvioinnin prosessi työstetään valmiiksi. Lisäksi toteutetaan toinen osuus Yhteistyöllä eteenpäin -työpajapäivistä kuntien kotihoidon henkilöstölle. Hankeosiosta ilmestyy Tehokkaat ja hyvät palvelut ikäihmisten arjen tukena -julkaisu huhti-toukokuussa 2014.Kirjoittajat:
Turun ammattikorkeakoulu, Terveys ja hyvinvointi -tulosalue, TKI-toiminta

Maija-Liisa Aronpää
Hannele Lampo
Elina Vuorio