18. helmikuuta 2013

Verkkotyökalu sydänsairaan omien valintojen tueksi

Turkulaiset sydänpotilaat pääsevät ensimmäisinä Suomessa kokeilemaan Turun yliopistossa keksittyä Pärjäin-toimintamallia. Mallin uskotaan motivoivan sydänsairaita parantamaan elintapojaan.

Antti Tuomisto (vas.), Sari Knaapi-Junnila, Jani Koskinen ja Anna Korpela uskovat, että parhaiten ihminen saadaan ottamaan vastuuta omasta terveydestään antamalla hänelle oikeus päättää toimistaan itse. Pärjäin kertoo mahdollisuudet, joista käyttäjä valitsee itselleen sopivimmat.

​Pärjäin on jatkoa vuosien 2008-2010 OmaHyvinvointi-hankkeelle. Se loi idean, miten kansalainen voi sähköisessä muodossa hallita erityisesti omia terveys- ja hyvinvointitietojaan. Tulosten tultua joukolta kysyttiin: mitä tästä hyötyy?

- Me vastasimme, että antakaa rahat niin me näytämme. Me haluamme saada aikaan muutoksia, tehdä konkreettisia asioita, projektin johtaja, lehtori Antti Tuomisto Turun yliopistosta sanoo.

EAKR-rahaa löytyi ja nyt joukko on näyttänyt. Pärjäimessä sydänpotilas voi käyttää Turun kaupungin e-terveyspalveluja ja valita millä eri keinoin voisi tukea omaa olonsa paranemista.

- Kevään aikana 50 turkulaista sydänpotilasta ottaa Pärjäimen käyttöön Turun kaupungin eTerveyspalvelu-alustalla, suunnittelija Jani Koskinen sanoo.

Vuoden pilotti paljastaa toimivuuden


Pilottipalveluun kootaan luotettavaa tietoa sydänsairauksista ja keinoista vähentää niiden haittavaikutuksia. Sivustolle voi myös tallentaa omia tietojaan vaikkapa päiväkirjaan ja verenpaineen seurantataulukoon.

Pärjäimestä löytyy myös linkkejä Turussa tarjolla oleviin liikuntapalveluihin ja vertaistukeen. Sen kautta voi myös varata hoitoaikoja ja olla yhteydessä hoitohenkilökuntaan.

- Kyseessä on nimenomaan ihmisen oma keino hallita terveystietojaan. Pärjäin ei ole suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, mutta halutessaan kansalainen voi lähettää Pärjäimen kautta valitsemiaan tietoja hoitosuunnitelman mukaisesti lääkärilleen potilastietojärjestelmä Pegasoksen kautta, Koskinen sanoo.

Noin vuoden kestävän pilottijakson jälkeen mietitään, onko malli ja palvelut niin toimivia, että sitä voisi laajentaa myös muiden sairauksien hoitoon. Jo nyt mielessä välkkyy ajatus omasta Pärjäimestä esimerkiksi diabetespotilaille.

Ennen uusia sairausryhmien mukaanottoa edessä on vielä toinen kehityskierros sydänpotilaiden kohdalla jossa kerättyjen tietojen avulla muutettaan tai lisätään palveluita Pärjäimeen.

- Turun kaupunki miettii parhaillaan kliinisen tutkimuksen toteuttamista Pärjäimen vaikutuksista, siis selvittäisi lääketieteellisesti, mikä vaikutus Pärjäimeen osallistumisella on sydänpotilaan terveyteen, Koskinen sanoo.

Pärjäin korostaa omaa päätösvaltaa


Pärjäimen sydämenä on työinformatiikka, tiedettä kansaintajuistavan Tuomiston sanoin ihmisten oma ja yhteisöllinen tavoitteellinen toiminta yhtenä kokonaisuutena. Ajatuksena on hyödyntää työinformatiikan ajatusta siitä, että ihmisen pitää itse asettaa tavoitteensa ollakseen motivoitunut tavoittelemaan niitä.

- Kyllähän kaikki tietävät, että tupakointi on pahasta, mutta osa jatkaa tupakointia vaikka lääkäri avosydänleikkauksen jälkeen sen kieltäisi. Pärjäimessä kerrotaan, miten tupakanpoltto vaikuttaa sydänsairauteen ja miten sen vähentäminen vaikuttaa, Tuomisto sanoo.

Koskinen nostaakin esille sen, että on parempi että potilas itse haluaa vähentää tupakointiaan, kuin että lääkäri käskee lopettamaan sen, jolloin ei omaa sitoutumista välttämättä synny. Tavoitteiden asettamisessa ja muutoksessa onkin keskeistä ihmisen oma halu muutokseen.

Tutkimusavustaja, ryhmän terveystieteilijä Sari Knaapi-Junnila puolestaan kertoo, että liikunnan voi aloittaa vaikkapa osallistumalla kulttuurikävelylle. Keskeinen idea on, että pienillä yksittäisillä toimilla voi saada yhteisvaikutukseltaan ison muutoksen.

Ryhmän tavoitteena on rakentaa käyttäjien toiveiden mukainen malli. Siksi Tuomisto, Koskinen ja hankkeen tutkimusavustajat Sari Knaapi-Junnila, Anna Korpela ja Ronald Otim kyselevät pilottivaiheen aikana turkulaisilta sydänpotilailta parannusehdotuksia ja havaintoja toimivista osioista.

Pärjäin-hanketta ja sen tuloksia esitellään Turussa 6.3. ja Hämeenlinnassa 14.3. netissä lisätietoa myös työinformatiikasta.


Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuvat: Erja Hyytiäinen ja David Goehring.

Uutinen julkaistu Turun yliopiston nettisivuilla 15.2.2013 ks. täältä

14. helmikuuta 2013

Ideointityö käynnissä! Etsinnässä uusia motivoivia palveluita kansalaisten hyvinvointitarpeisiin


Vihdissä ja Karkkilassa kehitetään asukkaiden hyvinvointia tukevaa ja terveyttä edistävää toimintaa. Yhteistyökumppaneina kehitystyössä ovat Laurea-ammattikorkeakoulun Pumppu-osahanke ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä muita alueen hyvinvoinnin toimijoita.

Aloite kehittämistyöhön on tullut PTKY Karviaiselta. Tavoitteena on kehittää terveyttä edistäviä palveluita niin, että ne entistä paremmin tavoittavat alueen asukkaita ja vastaavat heidän tarpeisiinsa, motivoiden elämäntapamuutoksiin.

Alueen asukkaille ja hyvinvointialan toimijoille järjestettiin avoin keskustelutilaisuus 17.1.2013 Vihdissä. Keskustelu tilaisuudessa kävi vilkkaana, painottuen liikunnan merkitykseen. Huolta kannettiin erityisesti nuorten mahdollisuuksista harrastaa liikuntaa muuten vaan, ilman kilpailua ja menestystavoitteita. Järjestöt nähtiin erittäin tärkeänä voimavarana alueella, ja toivottiin panostusta vapaaehtoistoiminnan puitteisiin. Alueen toimijoiden välille toivottiin myös entistä enemmän yhteistyötä, yhteisen asian hyväksi.


Keskustelutilaisuuteen saapui salin täydeltä väkeä

PTKY Karviaisen henkilökunnalle järjestettiin oma työpaja. Työpajassa pohdittiin erilaisten asiakasryhmien hoidon etenemistä PTKY Karviaisen eri yksikköjen ja alueen muiden toimijoiden välillä. Into kehittää uudenlaisia yhteistyömuotoja oli suuri. Samalla todettiin, että uusia ideoita tarvitaan siihen, miten ihmisiä saisi entistä paremmin houkuteltua mukaan erilaisiin tilaisuuksiin ja toimintaan.
Käydyn keskustelun pohjalta on kevään kehittämiskohteiksi valittu mm. nuorille suunnatun vapaa-ajantoiminnan ideoiminen, elämäntapailtojen suunnittelu perheille sekä itsehoitopisteiden kehittäminen. Ideointityötä tehdään yhdessä alueen toimijoiden ja kohderyhmiä edustavien alueen asukkaiden kanssa Laurean sairaanhoitajaopiskelijoiden ja liiketalouden opiskelijoiden vetämissä palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntävissä työpajoissa.

Pajojen tuloksia esitellään kaikille avoimessa tilaisuudessa 4.3.2013 Nummelassa, minkä jälkeen parhaat ja toteuttamiskelpoisimmat ideat valitaan jatkokehitykseen ja myöhemmin syksyllä 2013 toteutukseen pienimuotoisten palvelupilotointien avulla.

”Varaslähtönä” pilotointeihin jo loppuvuodesta 2012 kokeiltiin päiväkotiympäristössä erilaisia keinoja tehdä lapsille tutuksi terveellisen ravinnon ja riittävän unen merkitys hyvään oloon. Tavoitteena on ollut löytää uusia keinoja nivoa terveyden edistäminen osaksi arkea jo pienillä lapsilla, tutussa ympäristössä.  Laurean opiskelijoiden Hanna-Maria Perkkiön ja Taina Lensun opastuksella lapset mm. maistelivat uusia makuja, kokeilivat rentoutusjumppaa, maalasivat ja ompelivat unikaverin ja pitivät ruoka- ja unipäiväkirjaa. Lopuksi järjestettiin lasten ja vanhempien yhteinen tapahtuma, jossa vanhemmat saivat tutustua lasten tuotoksiin ja keskustella aihepiiristä. Vanhempien palautteen perusteella kokeilu koettiin pääosin onnistuneeksi ja aihepiiri päiväkotiympäristöön sopivaksi, joskin vain kolmannes vanhemmista koki käsiteltyjen aiheiden vaikuttaneen perheen arkeen. Kehitystyö jatkuu keväällä 2013. Monenlaisten kokeilujen avulla pyritään löytämään juuri ne parhaiten päiväkotiympäristöön soveltuvat keinot terveyden edistämiseen.

Terveisin
Laurean Pumppu-tiimi