Tietopankki

Hankkeen aikana koottu tietopankki hyvinvointialan kehittämisestä löytyy osoitteesta http://pumppu-tietopankki.blogspot.fi/


Tällä sivulla julkaistaan hankkeen aikana syntyneitä tiedotteita, julkaisuja sekä muuta aineistoa

HANKKEEN LOPPURAPORTTI:


Ihminen kehittämisen keskiössä - näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen 


Toim. Mika Anttila, Hanna Willner, toukokuu 2014, Ihminen kehittämisen keskiössä - Näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen. ISBN 978-952-67941-4-3 (nid.), ISBN 978-952-67941-5-0 (PDF)

TIEDOTTEET:

Tiedote 20.12.2011: Hyvinvointipalvelujen kehittämishanke alkoi - Pumppu käynnistyi

Tiedote 1.3.2013: Pumppu-hankkeessa on luotu Hämeenlinnan vammaispoliittisia arvoja ja verkkotyökalu sydänsairaan valintojen tueksi.

Laurean tiedote 6.6.2013: Tutustu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialan verkostoitumisen käytäntöihin, haasteisiin ja kehittämisideoihin Laurea Lohjan tuoreessa selvityksessä HANKEAINEISTO:

Hyvinvoinnnin pitkospuut - lähtökohdat kansalaisen saumattoman hyvinvointipolun kehitystyölle - Laurean 1. väliraportti

YKS-käytäntöjen alkukartoitus, Hämeenlinnan kaupunki, Virvelinranta YKS -osahanke

MINÄ OLEN - Vammaispoliittiset arvot Hämeenlinnassa - VirvelinrantaYKS-osahankkeessa tehty julkaisu

Yhdessä vaikuttamassa - Pumppu Virvelinranta YKS-osahankkeen Vammaispolitiikan arvot -työryhmän prosessin ja menetelmän kuvaaminen. Opinnäytetyö Tuija Tapanainen, HAMK Ohjaustoiminta

Kulttuureihin tutustuminen aistien avulla - havaintoja vammaisten henkilöiden aistikokemuksista, Opinnäytetyö Susanna Lindstedt & Tiia Mustonen, HAMK, Sosiaalialan koulutusohjelma

Palveluohjauksen käsikirja, artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä, Kanta-Hämeen Pitsi-hanke

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu YKS ikäihmisten palveluissa
VÄLISEMINAARIAINEISTO:

Hanna Willner, Innopark Programmes Oy: Pumppu-hanke lyhyesti

VIrvelinranta YKS, Digitarina: Näin kommunikoin - Timon tarina

Virvelinranta YKS: MINÄ OLEN - vammaispoliittiset arvot Hämeenlinnassa

Katariina Välikangas, Sosiaalikehitys Oy: Asiakasosallisuus

Laurea-ammattikorkeakoulu: Kinttupoluilta valtatielle - esimerkkejä saumattomasta hyvinvointipolusta Länsi-Uudellamaalla

Anna Behm, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy SOCOM: SETELI - Palvelusetelin kehittämishanke Etelä-Karjalassa