Loppuseminaari 27.5.2014

Pumppu-hankkeen loppuseminaari

MONITUOTTAJUUDEN ERI KASVOT


järjestetään tiistaina 27.5.2014 Helsingin Messukeskuksessa klo 8.30-16.30.


Pumppu-hankkeessa ihminen on ollut kansalaislähtöisesti kehittämisen keskiössä. Hankkeessa on edistetty ja kehitetty kansalaislähtöisiä monituottajamalleja hyvinvointipalveluissa neljässä maakunnassa kuuden eri osatoteuttajan voimin. Hankkeen tavoitteena on ollut uudistaa mukana olevien organisaatioiden kautta hyvinvointipalveluita sekä tapaa, jolla niitä tuotetaan.

Mukana olleilla alueilla ja organisaatiolla kehittämisen kohteet ovat olleet erilaisia. Pumppu-hankkeen avulla on mm. kehitetty palvelusetelijärjestelmää, otettu käyttöön uudentyyppinen toimintamalli vammaispalveluissa, luotu saumatonta palvelupolkua, kehitetty ikäihmisten palveluita laajalla sektorilla sekä paneuduttu sydänpotilaiden eTerveyspalvelujen ja omahoidon kehittämiseen. Hankkeen toimintaan on osallistunut niin palvelunkäyttäjiä, heidän omaisiaan, hyvinvointiyrittäjiä, kuntaorganisaatioita kuin yhdistyksiä. 


Pumppu-hanke päättyy keväällä 2014 ja nyt on aika kertoa saavutetuista tuloksista sekä luoda katsetta myös eteenpäin. 
Tervetuloa mukaan loppuseminaariimme kuulemaan erilaisia näkökulmia monituottajuuteen ja kansalaislähtöisyyteen!


8.30-9.00      Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00-9.15      Tervetuliaissanat, Mika Anttila ja Hanna Willner, 
                     Innopark Programmes Oy

9.15-10.00    Asiantuntijapuheenvuoro Ilkka Halava, 
                    Hyvinvoinnin ja kasvun näkymiä 2030

10.00-10.45  Yksilökeskeisyydellä tuloksiin, Virvelinranta YKS, Hämeenlinna

10.45-11.30  Hyvinvointireppu - oman polkunsa kulkijoille
                    Laurea-ammattikorkeakoulu
11.30-12.30  Lounastauko

12.30-13.15  Kolme näkökulmaa palveluseteliin - hankkeen, kaupungin ja
                    yrittäjän näkökulma. Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
                    osaamiskeskus Oy SOCOM

13.15-14.00  Kansalaislähtöisyyttä e-terveyspalveluihin, Pärjäin-pilotti,
                    Work Informatics, Turun yliopisto

14.00-14.30  Iltapäiväkahvi

14.30-15.15  Kansalaislähtöisten palvelujen kehittäminen Varsinais-Suomessa
                    TEHU, Turun ammattikorkeakoulu


15.15-16.00  Asiantuntijapuheenvuoro Petri Virtanen "Asiakaslähtöisyyden uusi
                     tuleminen hyvinvointipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa"

16.00           Loppusanat


Seminaari on maksuton. 

Tarjoilujen järjestämisen vuoksi pyydämme ilmoittautumista etukäteen. 
Seminaariin ilmoittautuminen tapahtuu 21.5.2014 mennessä sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/pumppu2014


Tervetuloa!


Lisätietoja:
Hanna Willner, p. 050 4419 204, hanna.willner@innopark.fi
Mika Anttila, p. 050 4212 398, mika.anttila@innopark.fi