21. toukokuuta 2012

Pärjäin-pilotissa kohdataan ihminen

Matti Meikäläinen, 66 v, sydänpotilas. Edellinen toteamus kuvastaa miten kansalainen luokitellaan ensisijaisesti hänen sairautensa kautta. Sairaus määrittää hänet, varsinkin terveydenhuollossa, mutta myös muualla.

Mutta, kansalainen ei ole sairautensa ja sairaus ei määritä kansalaista, vaan ihan jotain muuta. Kansalainen on ensisijaisesti ihminen. Sairaus on vain yksi häneen liittyvä ominaisuus tai asia, joskin usein sellainen joka koskettaa monia toimijoita, kanssaihmisiä ja ammattilaisia. Me Pumppu-hankkeen Pärjäin-pilotissa väitämme, että ihminen tulee nostaa esille ja sairaus tulee vasta sitten. Tämä ei tarkoita sitä, että sairautta ei ole. Se tarkoittaa, että sairaus, kuten muutkin arjen asiat hoidetaan siten, että ihminen toimijana on keskiössä omine tavoitteineen.

Diabetes-potilaat ovat hyvä esimerkki siitä, miten sairaus on osa arkea, mutta itse sairaus usein siirtyy kokonaan taka-alalle, pois arkisten asioiden ja elämisen tieltä. Tämä on mahdollista siksi, että diabetespotilaat ovat sairautensa asiantuntijoita, ja kukin tietää parhaiten toimia diabeteksen kanssa arjessa. Tämä sama idea tulee esille terveydenhuollossa valtaistamisen ja motivaation osalta: ihmiset tarvitsevat tietoa ja välineitä pärjätäkseen sairautensa kanssa siten, että sairaus ei hallitse elämää vaan kansalainen hallitsee omaa elämäänsä. Motivoinnin ja valtaistamisen kannalta tällä on valtava merkitys.

Kuten De Vries (1980) totesi jo aikanaan, ihmisillä on vastuu omasta terveydestään. Samalla hän kuitenkin korosti, että ennen kuin voi olla vastuuta pitää olla myös resursseja, tai muuten vastuuta ei voi ottaa. Kolme tärkeää seikkaa: 1) Potilaalla pitää olla autonomiaa, muuten ei voida antaa vastuuta koska ei voi tehdä päätöksiä. 2) Hänellä pitää olla myös oikeus hoitoon ja tukeen. 3) Hänellä tulee olla käytössään informaatiota, jotta hänellä on ymmärrys ja tarvittava tietämys. Ilman näitä ei voida antaa vastuuta omasta terveydestään ihmiselle.

Onkin tärkeää että ymmärrämme sairauden merkityksen kansalaiselle, mutta emme näe häntä sen edustajana vaan omana itsenään. Kansalaiskeskeisesti ihmisenä.

terveisin, Jani Koskinen ja Antti Tuomisto
Pärjäin-pilotti, Pumppu-hanke
Work Informatics, Turun yliopisto

De Vries, A. 1980. Health Care Resposibility. Theorethical Medicine and Bioethics, 1, 95-106.

14. toukokuuta 2012

KUTSU: Diabetesta ja sydänsairautta sairastavien kokemuksia arjessa selviytymisestä - kehitysehdotuksia saumattomalle hyvinvointipolulle Lohjalla ti 22.5.2012

Tervetuloa kuuntelemaan Pumppu-hankkeen opiskelijatöiden tuloksia ja osallistumaan keskusteluun uusien toimintakäytäntöjen kehittämiseksi!

Tilaisuudessa esitellään kolme Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyötä, jotka käsittelevät diabeetikon elämänlaatua, voimaantumista ja elämäntapaohjausta. Tilaisuus järjestetään ti 22.05. klo 16.00 -19.00 Lohjalla Laurean luentosalissa (os. Nummentie 6, Lohja).

Tilaisuus on maksuton. Pyydämme Teitä ystävällisesti ilmoittautumaan ti 16.5.2012 mennessä osoitteessa: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=845592&chk=KWVPSVNM

Tarkempi ohjelma tilaisuuteen löytyy osoitteesta http://www.innopark.fi/attachments/kutsu_laurea_22052012.pdf.

10. toukokuuta 2012

KUTSU: Voimaannuttava digitarinailta Lohjalla to 24.5.2012

Tervetuloa katselemaan Pumppu-hankkeessa opiskelijatöinä tuotettuja digitarinoita työttömän arjesta!

Voimaannuttava digitarinailta järjestetään to 24.05. klo 16.15 -19.00 Lohjalla Laurean luentosalissa (os. Nummentie 6, Lohja) Tarinat syntyivät haastatteluista ja kohtaamisista, joita tehtiin yhteistyössä mm. Lohjan seudun työttömien kanssa. Digitarinat koottiin Satu Nurmelan (Tmi Satu ja Tarina) johdolla.

Pumppu-hankkeen tarkoituksena on tuottaa hyvinvointipolun malli ja kehittää yhdessä eri toimijoiden kanssa kansalaislähtöisesti palveluja ja malleja yli sektorirajojen. Tuotetun tiedon avulla on tavoitteena mm. luoda edellytyksiä ja polkuja hyvään, aktiiviseen arkeen sekä työllistymiseen.

Tilaisuus on maksuton, ilmoittaudu mukaan ke 16.5.2012 mennessä osoitteessa: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=842952&chk=6CZTSUYY

Tarkempi kutsu tilaisuuteen löytyy osoitteesta: http://www.innopark.fi/attachments/kutsu_digitarinailta.pdf