30. elokuuta 2013

Aktiivista vastuuta omasta hyvinvoinnista – ilman syyllisyyttä


Viime kädessä jokainen on itse vastuussa omasta terveydestään. Näinhän sitä sanotaan. Mutta mitä se vastuu sitten käytännössä tarkoittaa?

Monesti keskusteluissa vastuu sekoittuu syyllisyyteen, jolloin ajatellaan vastuuta takaperoisesti, menneeseen suuntautuen. Tällöin vastuu on sitä, että tupakoitsija tai ylipainoinen maksaa itse hoitonsa, jos sattuu sairastumaan elintapojensa seurauksena. Näin menneestä käytöksestä vaaditaan rangaistusta – omapahan oli valintansa. Vai oliko?

Tästä nousee monipolvinen eettinen keskustelu siitä, onko ihminen vapaa valitsemaan elämäntapansa vai vaikuttavatko taustalla kenties perimä, perhe tai yhteiskunnan rakenteet laajemmin. Huono-osaisuus kasaantuu ja periytyy, valintojako kaikki vain?

Jättäisimmekö huono-osaiset hoitamatta, koska he ehkä ovat eläneet epäterveellisesti? Tällaista ratkaisua ei suomalainen hyvinvointiyhteiskunnan perinne helposti niele. Suomalaiset uskovat edelleen, että hyvinvointivaltio on hintansa väärti1. Haluamme pitää kaikista huolen hädän hetkellä.

Silti jotenkin kaikertaa, että sitä vastuuta omasta terveydestä tulisi ottaa. Varsinkin terveyden edistämisen näkökulmasta yksilön oma aktiivisuus nousee keskiöön: se, mitä tapahtuu lääkärin vastaanoton ulkopuolella, ratkaisee.

Tästä päästään asian ytimeen: vastuuta voidaan ajatella myös aktiivisuuden, toimeen ryhtymisen näkökulmasta. Katse voidaan suunnata tulevaan, ei menneisiin valintoihin vaan siihen, mitä tapahtuu nyt ja tästä eteenpäin. Jokainen meistä voi tehdä terveellisempiä valintoja arkipäivässään.

Avainkysymykseksi nousee, miten terveellisiin valintoihin kannustetaan ja terveyttä tuetaan myös silloin, kun omat voimavarat ovat ehtyneet ja houkutusten välttäminen tuntuu vaikealta, ellei jopa mahdottomalta.
Tämä edellyttää terveydenhuollon palveluilta paljon. Harva meistä lähtee terveyskeskukseen terveenä, ennaltaehkäisevää apua hakemaan. Millaisia olisivat terveydenhuollon palvelut, jotka houkuttelisivat terveelliseen elämään?

Avainsana ovat matalan kynnyksen palvelut ja terveydenhuollon astuminen ulos vastaanotoilta ja terveyskeskuksista. Huoli suomalaisten terveydestä on meidän kaikkien yhteinen, ei vain terveydenhuollon asia. Siksi tarvitaan monipuolista yhteistyötä erilaisten toimijoiden kesken ja terveyden edistämisen silmälaseja kaikessa toiminnassa. Terveyttä voidaan edistää päiväkodeissa, kouluissa, kodeissa, kaupoissa, palvelutaloissa, bussipysäkeillä, puistoissa ja kaikkialla missä ihmisiä liikkuu.

Tärkeää on tietää, millaisten asioiden kanssa ihmiset arjessaan kamppailevat, millaisia toiveita ja haaveita heillä on ja minkälaiset asiat herättävät innostuksen kipinän. Tämän vuoksi kansalaislähtöisyys on kaiken palveluiden kehittämisen a ja o. Erilaiset ihmiset innostuvat eri asioista ja meillä kaikilla on omat tarpeemme ja toiveemme.  Joustavasti räätälöiden löytyy erilaisia polkuja kohti terveempää ja parempaa elämää, sen mukaan, mitä itse kukin tulevaisuudeltaan odottaa.Kannustava yhteiskunta tukee eteenpäin eikä keskity märehtimään menneitä valintoja tai mahdollista syyllisyyttä tämänhetkiseen terveydentilaan. Panostus terveyden edistämiseen on tiukassa taloustilanteessa kuitenkin vaikeaa. Siksi uusia innovaatioita ja ruohonjuuritason yhteistyökuvioita kaivataan.
Laurea-ammattikorkeakoulun Pumppu-osahankkeessa terveyden edistämisen perusvoima on sairaanhoitajaopiskelijoissa. Opiskelijavoimin on mahdollista toteuttaa monenlaisia kokeiluita ja rakentaa yhteistyöverkostoja alueen toimijoiden kesken. Yhteistyöverkostojen kautta onnistuneita kokeiluja on mahdollista juurruttaa vakituiseen käyttöön.

Osahankkeen toiminnasta terveyden edistämisen saralla Karkkilan ja Vihdin alueella voi lukea lisää blogista: http://casekarviainen.blogspot.fi/.

Loppukesän terveisin,
Laurean Pumppu-tiimi

Viitteet:

Lähteet:
Cappelen, A.W. and Norheim, O.F., Responsibility in health care: a liberal egalitarian approach. Medical Ethics. 31(2005): 476-480.
Tuohimaa, H. Responsibility for Health and Wellbeing – Looking Forward. In Id.net-conference “Living Responsibly: Reflecting on the Ethical Issues of Everyday Life” in Prague 18.-20.5.2013. Draft paper: http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/wp-content/uploads/2013/04/hannarlpaper.pdf
Waller, Bruce N. Responsibility and Health. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. 14 (2005): 177-188.